Školní výlet Žleby

V úterý 27.6. se vydali žáci 1. a 2. třídy na školní výlet do Žlebů. Cílem byla prohlídka zámku a zámecké obory. 

Se zámkem nás seznámily příjemné průvodkyně, které dětem připravily kromě výkladu spoustu úkolů a hádanek.

Poté jsme se vydali do zámecké obory. Shlédli jsme krmení bílých jelenů a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o tomto zvířecím druhu. 

V oboře na nás čekala také přehlídka dravců. Viděli jsme puštíka, kalouse a káně. 

Poslední zastávkou byla záchranná stanice, kde nám ukázali opuštěné mládě ježka a hnízdo s mláďaty vlaštovek.

Výlet se nám zdařil, počasí přálo a s písničkou na rtech jsme se vydali na cestu domů, kde na děti čekali rodiče či prarodiče.

                                    Naďa Rybová, Lenka Karlíková a Martina Přichystalová