Návštěva I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec v požární zbrojnici v Brněnci

V pátek 15. 9. 2023 zavítali žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec na exkurzi do požární zbrojnice v Brněnci.

Zopakovali jsme si důležité zásady požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných situací. Naším vstřícným průvodcem zapáleným pro svoji práci, byl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec pan Ondřej Kozák.

V úvodu jsme se seznámili s náplní práce profesionálních i dobrovolných hasičů a fungováním Krajského operačního střediska Pardubice. Potom jsme se dozvěděli jednotlivé kroky hasičů při vyhlášení požárního poplachu a následného výjezdu. Pověděli jsme si také o zkoušce sirén, které probíhají každou první středu v měsíci po celé republice. Tón sirén zní 140 sekund. Také jsme se dozvěděli, že JSDHO Brněnec má 12 členů, od roku 1994 proběhlo 578 výjezdů, mezi které se počítají požáry, technická pomoc, dopravní nehody, únik plynu nebo oleje. Po celou dobu probíhala i taktická a prověřovací cvičení, výcvik sebezáchovy. Nechyběly ani plané poplachy.

Se zájmem jsme si prohlédli technické prostředky, cisternu CAS 32 T – 148, hliníkový čtyřdílný nastavovací žebřík, hasičský dopravní automobil Renault Trafic, čerpadla, hadice, halogenové svítilny + elektrocentrálu, vysílačky, řetězovou motorovou pilu, prostředky pro odchyt obtížného hmyzu, vzduchové dýchací přístroje.

Měli jsme možnost nahlédnout do hasičské šatny, kde byly k vidění osobní ochranné prostředky, zásahové kalhoty, kabáty, boty, přilby, rukavice, opasky, pláštěnky do deště. Naši pozornost upoutal i oblek proti vodě a do agresivního prostředí, oblek proti obtížnému hmyzu, univerzální hasící zádový vak. 

Neméně zajímavé bylo vyprávění a fotografie v kronice z činnosti hasičů, ať už z výcviků, zásahů při požárech, likvidace obtížného hmyzu, transportů pacientů, odstranění stromů, čištění potrubí dešťové vody, odčerpávání vody, čerpání a dezinfekce studny, besed s dětmi. Pan Kozák také rád odpovídal na všetečné dotazy žáků. 

Žáky zaujala ve školící místnosti i bohatá sbírka modelů hasičských aut. V garáži jsme potom prozkoumali hasičská vozidla, což je oblíbený zážitek dětí všech věkových kategorií. Na závěr jsme byli svědky spuštění výstražných zvukových a světelných zařízení v autech. 

Panu veliteli JSDHOB Ondřeji Kozákovi velmi děkujeme za každoroční tradiční poutavou exkurzi. Společně se svatým Florianem, patronem hasičů, držíme hasičům palce a přejeme, ať se jim daří při výkonu náročné služby. Ať se jim podaří do svých řad získat další stejně zapálené mladé pracovité hasiče. 

Těšíme se na další spolupráci.

Žáci a pedagogové I. stupně a 6. třídy ZŠ Brněnec