Šesťáci na exkurzi v zázemí požární zbrojnice

Stejně jako žáci prvního stupně navštívili i žáci šesté třídy v pátek 15. 9. 2023 místní požární zbrojnici. Bývalá zbrojnice podnikové jednotky SDHP Vitka Brněnec byla zrekonstruována v roce 2020 a dnes slouží SDH Brněnec. Přivítal nás pan Ondřej Kozák, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec, který nám ochotně věnoval svůj drahocenný čas a vyprávěl nám o náročné a záslužné práci hasiče.

Naše žáky zaujal nejen poutavý výklad pana Kozáka, ale zvláště prohlídka technického vybavení požární zbrojnice. Děkujeme panu veliteli za jeho poučné vyprávění. Další poděkování patří celému SDH Brněnec za jejich obětavou práci při záchraně lidských životů a majetku.

Uvědomujeme si, že Vaše práce není samozřejmostí a že pomáháte ve svém volném čase, který byste mohli věnovat rodině, přátelům, koníčkům či odpočinku. O to je větší náš vděk za vaši nezištnou pomoc.

Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Lenka Kašparová