Šestá třída na stopované aneb adaptační den šestáků

V rámci adaptace žáků šestého ročníku na druhý stupeň základní školy jsme závěr prvního týdne nového školního roku strávili aktivním pohybem v krásné přírodě v okolí Brněnce.

Cílem bylo upevnit spolupráci dětí ve skupině, vzájemně se poznat a zlepšit orientaci žáků v přírodě. Děti se orientovaly pomocí barevných fáborků, přitom hledaly kartičky s nápaditými úkoly, které ve družstvech plnily a získávaly za to body. 

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, děti za své snažení obdržely sladkou odměnu.

Hru i pobyt na čerstvém vzduchu jsme si všichni moc užili. Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se.

                                                 Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Petr Havliš