Výchovný program “Jak se nestát závislákem”

V úterý 20. 9. 2022 naši školu navštívily proškolené pracovnice ze Státního zdravotního ústavu, aby pro naše žáky 7. a 8. ročníku zrealizovaly výchovný program zaměřený na prevenci všech druhů závislostí. Tento program naše škola vyhrála v loňské celorepublikové soutěži Naše planeta, naše zdraví. 
Pro připomenutí naší účasti v soutěži navštivte adresu https://zsbrnenec.cz/nase-planeta-nase-zdravi/
Program nabízí zvyšování zdravotní gramotnosti dětí osvojením a rozvíjením poznatků a praktických dovedností, zaměřených na předcházení rizikovému chování, a tím snížení jeho dopadů do oblasti zdravotní, vzdělávací i sociální. Interaktivní hra „Jak se nestát závislákem“ má formu zábavné soutěže se 4 stanovišti, které se zabývají různými oblastmi rizikového chování. Interaktivita programu umožňuje vyjádření vlastních názorů na danou problematiku při neformální diskusi, při které jsou metodou přirozené nenásilné zpětné vazby žáci vedeni k uvědomování si životních hodnot, postojů a motivací v reálných souvislostech. Práci na každém stanovišti koordinuje odborný pracovník SZÚ. Každá skupina se umístí k jednomu stanovišti, na kterém pod vedením moderátora absolvuje 15 – 20minutový program, který probíhá formou řízené diskuse. Ke každému stanovišti jsou přiděleny konkrétní diskusní okruhy a jeden příklad z praxe, na kterém moderátor demonstruje charakteristické rysy závislosti, manipulativního chování a nenásilného prosazování sebe sama. Moderátor ohodnotí výkon každého družstva 0 – 10 body (max. 6 bodů za vědomosti, max. 4 body za aktivitu) a zapíše je do hrací karty, kterou obdrží každá skupina na začátku. Poté se skupina hráčů (žáků) přesune k dalšímu stanovišti. Hra končí v okamžiku, kdy se všechny skupiny vystřídají u všech stanovišť. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. V závěru hry bylo vítězné družstvo oficiálně vyhlášeno a odměněno.
 
Názory samotných žáků na program
Adélka, 8. ročník

Výchovný program byl podle mého názoru dobře zpracován. Paní preventistka nás hned na začátku rozdělila do 4 skupin. Jednotlivé skupiny se přesouvaly tam 4 stanoviště a na každém stanovišti bylo všechno moc hezky popsáno a vysvětleno. Stanoviště, které bylo zaměřené na kouření všech možných látek bylo provázeno obrázky a samotnými cigaretami. 

Stanoviště o alkoholu bylo ozvláštněno brýlemi, přes které jsme si mohli vyzkoušet jak vidí opilý člověk, zkoušeli jsme se podepsat a jít po rovné čáře. Na třetím stanovišti, jež bylo zaměřeno na asertivitu nám byl tento pojem vysvětlen a dělali jsme si test na úroveň své asertivity. Byly zde vysvětleny i další pojmy jako manipulace, agresivita a pasivita. Na posledním čtvrtém stanovišti jsme byli seznámeni s druhy drog a jejich legalitou i nelegalitou. Bylo nám řečeno že většina drog se již od nepaměti používá ke zdravotním účelům. Bohužel se drogy začaly časem zneužívat.

Byly jsme rozdělení do skupinek takže se každý zapojil a všichni jsme byli seznámeni s nejrůznějšími formami závislostí a bylo nám vysvětleno, proč není dobré stát se závislým. Měli to hezky zpracované a vše bylo srozumitelné. 

 
Zbyšek, 8. ročník
Program se mi líbil. Hodně poznatků jsem věděl, ale bylo dobré si je připomenout. Jiné pro mě byly nové. Zvláště se mi líbily brýle, které po nasazení ilustrovaly, jak vidí alkoholik :-)!
 
Názory odbornic ze Státního zdravotního ústavu na naše žáky
Chceme Vám velice poděkovat za milé přijetí a za pohoštění včera u Vás na ZŠ Brněnec a ještě jednou za Vaší účast v soutěži. Vaši žáci byli při interaktivní hře “Jak se(ne)stát závislákem” moc fajn. 
 
Ing. Ivana Seidlová