Sportovní den 2022

Dvacátý červen byl v naší škole věnován sportu. Zatímco dívky 6. – 9. ročníku pod dohledem paní učitelky Mgr. Ludmily Portlové poměřily svoje sportovní nadání v přehazované, páťáci a chlapci

4. – 9. ročníku hráli mezitřídní turnaj ve fotbalu. Na fotbalový turnaj dohlížel pan učitel Mgr. Karel Radimecký.

Fotbalový turnaj – výsledková listina:

Kategorie Mladší žáci (4. – 6. ročník):

1. místo: 6. třída

2. místo: 5. třída

3. místo: 4. třída

Kategorie Starší žáci (7. – 9. ročník):

1. místo: 8. třída

2. místo: 9. třída

3. místo: 7. třída

Turnaj v přehazované:

1. místo: 7. třída

2. místo: 8. třída

3. místo: 6. třída

Děti hýřily sportovním nadšením a oba turnaje se velice vydařily.

Seidlová Ivana