Školní kolo pěvecké soutěže

Žáci 1. – 4. ročníku se jako každý rok ve svých třídách pilně připravovali na školní kolo pěvecké soutěže. To proběhlo v pátek 26. 5. v Lidovém domě.

Děti zpívaly písničky dle vlastního výběru, ať už písničky lidové či z pohádek a filmů. Přestávky mezi jednotlivými třídami byly vyplněny zábavou, při níž se děti protáhly, zazpívaly si a také zatancovaly. Vše probíhalo za doprovodu kytary, na kterou hrála paní učitelka Vrobelová.

Ke konci se k nám přidali žáci 6. a 7. ročníku, kteří nám hromadně zazpívali písničky Náměšť, Na tom bošileckým mostku, Valčíček a Stánky. 

Na klávesy je doprovodila paní učitelka Moravcová a žákyně Anička Opršalová zahrála na flétnu.

Celým programem nás provázela děvčata 8. ročníku Adéla Kašparová, Zuzana Krajmerová a Lucie Schusterová, za což jim patří naše veliké poděkování.

Umístění žáků:

1. ročník

 1. Šárka Vrobelová
 2. Magdaléna Kolářová
 3. Agáta Sattlerová

2. ročník

 1.  Karolína Šedová
 2. Jiří Trávníček
 3. Neda Roth

3. ročník

 1. Marie Kaderková
 2. Rozálie Klemšová, Kateřina Čuhelová
 3. Aleš Blaška

4. ročník

 1. Veronika Písaříková
 2. Veronika Písaříková, Gabriela Malásková

Děti si za své výkony odnesly diplomy, medaile a drobné ceny.

Dopoledne jsme si všichni užili a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na příští rok.

                                                                                                                    Naďa Rybová