Recitační soutěž žáků 2. stupně

V pátek 25. března si celkem 26 žáků 6. – 9. třídy vyzkoušelo své recitační schopnosti ve školním kole. Hodnotil se jak celkový projev a vystupování před publikem, tak také vyjadřování a přednes klasických básnických textů. Rovněž zazněly moderní texty současné prózy. Diplom a věcné ceny obdrželo celkem pět soutěžících. V porotě zasedli nejen vyučující ale také zástupci z řad žáků. Vítězům gratulujeme!

Aneta Moravcová, Adéla Linhartová

  1. místo: Martina Čermáková – (Jana Topinková – Básně všedních dní)
  2. místo: Adéla Knötigová – (František Hrubín –  Červená Karkulka)
  3. místo: Ondřej Prášek – (Karel Kryl – Tráva)

čestné uznání: Veitová Alžběta – (Jiří Žáček – Popelka) 

cena žákovské poroty: Štěpán Gerneš – (J. V. Sládek – Domov)