Plavecký výcvik – 1. a 2. třída

Žáci prvního a druhého ročníku navštěvují od 21. března krytý plavecký bazén ve Svitavách, kde absolvují 10 dvojlekcí plaveckého výcviku.

Chlapci a děvčata byli rozděleni do tří družstev podle svých plaveckých dovedností. Děti se bez obav vrhly do vody a pod vedením zkušených učitelů plavání se učí různým plaveckým stylům s pomůckami i bez.

Proč je plavání důležité?

Plavecká gramotnost představuje určitou životní hodnotu trvalého charakteru, patří k základním znalostem a dovednostem vzdělaného člověka. 

Plavání příznivě působí na rozvoj dýchacího systému, stimuluje činnost srdce a prospívá oběhovému systému, odlehčuje páteři a celému pohybovému aparátu.

Pohyb ve vodě napomáhá otužování organizmu.

Plavání je velmi prospěšná tělovýchovná aktivita, má celkově příznivé účinky na organizmus, rozvíjí vytrvalost, dítě získává pocit jistoty a tím zvyšuje svoji sebedůvěru a sebeovládání.

Plavecká výuka vede k houževnatosti, cílevědomosti, kázni, sebeovládání, schopnosti překonávat překážky.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Lucie Dosedělová, Mgr. Kristýna Vrobelová, Martina Přichystalová