Pěvecká soutěž

V pátek 23. května 2024 jsme uspořádali v Lidovém domě pěveckou soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Žáci si vybrali převážně české lidové písně. Zazněla i jedna ukrajinská. Všichni účinkující se před soutěží pilně připravovali, na pódiu byli velmi odvážní a myslíme si, že na sebe mohou být po právu hrdí.

Programem provázely a doprovodné aktivity si pod vedením paní učitelek Rybové a Vrobelové připravily žákyně 9. ročníku Adéla Kašparová, Zuzana Krajmerová a Lucie Schusterová. Úvodní i závěrečné slovo si vzala naše paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová. V porotě byly třídní učitelky všech zúčastněných tříd.

Před vyhlášením výsledků čtveřice děvčat z druhé třídy zazpívala a zatančila podle vlastní choreografie písničku Šly panenky silnicí. Poté jsme si zazpívali s kytarou a na flétnu nám zahrály dvě písničky z českých klasických pohádek Šárka Vrobelová s maminkou. Poté jsme si mohli všichni zazpívat s Adélkou Knötigovou a jejím akordeonem. A jak to vlastně všechno dopadlo?

1.třída:
1. místo … Veronika Rykrová
2. místo … Deniel Vyroubal
3.místo … Dominik Přikryl

2.třída:
1. místo … Magdaléna Kolářová
2. místo … Šárka Vrobelová
3. místo … Agáta Sattlerová

3.třída:
1. místo … Karolína Šedová
2. místo … Jiří Trávníček
3. místo … Neda Roth

4. třída:
1. místo … Rozálie Klemšová
2. místo … Jakub Zedek
3. místo … Kateřina Čuhelová

5. třída:
1. místo … Veronika Písaříková
2. místo … Matyas Řezník

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této soutěže. Účinkujícím děkujeme za jejich odvahu, snahu a krásný kulturní zážitek a publiku za příjemnou atmosféru, kterou vytvořilo během celého programu.

                                                                     Kolektiv pedagogů 1. stupně ZŠ Brněnec