Divadelní představení Romeo a Julie

Dne 14. 2. se žáci od páté do deváté třídy zúčastnili divadelního představení Romeo a Julie. Tím si doplnili své vzdělání v oblasti umělecké a dost možná, se mnozí z nich v budoucnu stanou pravidelnými návštěvníky divadla.

Herec René Josef v představení velmi poutavě, ale zároveň s humorem ztvárnil postavu Truhláře – vypravěče příběhu. Výrazové prostředky, jimiž herec vedl dialog se žáky o lásce, vycházejí z principů loutkového divadla. Ostatní postavy dramatu pak byly z předmětů, které běžně nalezneme v truhlářské dílně: nebozezy, hoblík, sekera, atd. Těm všem inscenátor dokázal vdechnout život.

Děti tak měly jedinečnou možnost seznámit se s prastarým a slavným příběhem o nenaplněné lásce mladých milenců z města Verony, který má přesah do každé doby a do každého společenského uspořádání. Nejpodstatnějším poznatkem pak pro žáky mělo být, že mládí má své nezpochybnitelné pravdy a jednou z nich je snaha přemoci láskou nenávist…

                                                                                                   Mgr. Ivana Kvapilová