Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Koncem listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády, jež nesla název: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Do okresního kola postoupil žák 9. třídy Vojtěch Petrů.

Ve středu 16. ledna se konalo okresní kolo ve Svitavách, ve kterém se Vojta umístil na krásném osmém místě. Konkurencí mu bylo třicet jedna žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Vojtovi gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                              Mgr. Šípková Petra