Den Země

První červnový pátek se žáci sedmého a osmého ročníku zúčastnili aktivit souvisejících s dnem Země. Nejdříve si zasoutěžili v poznávání rostlin a živočichů. Soutěžilo se ve 3-4 členných týmech. Žáci se u poznávání pobavili, zasmáli, a hlavně si ověřili, jaké mají přírodopisné znalosti.

Po poznávačce děti vyrazily do přírody, kde se věnovaly sběru léčivých bylin. Sbíral se květ bezu černého, listy břízy bělokoré a maliníku. Nejvíce se nasbíralo lodyh kopřivy dvoudomé.

Nakonec si sedmáci a osmáci zkusili rozdělat oheň v přírodních podmínkách a zjistili, že po dešti to není nic jednoduchého. O to větší výzva to byla.

Pro většinu dětí byla z celého dne nejpříjemnější částí odměna v podobě opečených špekáčků, sýra a jiných nad ohněm připravených laskomin.

Mgr. Ivana Kvapilová