Cestovně – vzdělávací týden na naší škole

V týdnu od 30. října do 3. listopadu 2023 se naší škole odehrálo nepřeberné množství cestovně – vzdělávacích akcí, které bezesporu hrají klíčovou a nezaměnitelnou roli ve vzdělávání nejen žáků, ale i pedagogů.

Hned v pondělí 30.10.2023 se někteří naši žáci a učitelé vydali na jazykový poznávací zájezd do Paříže a do Londýna. Zájezdu se zúčastnilo celkem 52 žáků a dospělých. Ze ZŠ Brněnec 38 a ze ZŠ Vítějeves 14. Prvním bodem nabitého programu byla dominanta Paříže – Eiffelova věž, poté následovala plavba lodí po Seině, prohlídka Vítězného oblouku, okolí muzea Louvre a zastávka u nádherné katedrály Notre Dame, kterou nyní opravují.

Další dny už byla na programu návštěva Anglie. Zde navštívili město Canterbury s nádhernou katedrálou, prohlédli si honosnou pevnost Tower, most Tower bridge, Old Royal Naval College – námořní univerzitu, Buckinghamský palác (sídlo krále Karla III.), náměstí Leicester Square, slavnou hodinovou věž (Elizabeth Tower), které se podle jejího zvonu přezdívá Big Ben, Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona, čínskou čtvrť, British museum a nakonec Oxford street – nejznámější nákupní ulici v Londýně.

Žáci si tak v praxi mohli ověřit svoji znalost anglického jazyka. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze zeměpisu, dějepisu, občanské a výtvarné výchovy. Zapojili i tělocvik a matematiku. Zjistili tak, že není nutné se každý předmět učit odděleně, ale když se znalosti z jednotlivých předmětů propojí (mezipředmětové vztahy), mohou celkem snadno získat komplexní přehled.

V úterý 31.10.2023 se někteří žáci vydali na exkurzi do našeho hlavního města – do Prahy. Dopoledne navštívili pražskou zoologickou zahradu, kde měli naplánovanou komentovanou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života varana, ledního medvěda, papouška nestora, tučňáka nebo třeba gaviála indického.

Odpoledne navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prošli významnými reprezentativními prostorami Thunovského paláce, který se nachází na Malé Straně ve Sněmovní ulici. Po zhlédnutí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny jim průvodce přiblížil historii sněmovních budov. Žáci se dozvěděli zajímavosti z provozu Poslanecké sněmovny i z práce poslaneckých klubů a výborů.

Zužitkovali tak svoje znalosti z přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, což jim bude určitě cenným přínosem do výuky nejen těchto předmětů.

Ve čtvrtek 2.11.2023 se vydali žáci 9. ročníku do Boskovic, kde si prošli naučnou stezku židovskou čtvrtí, která patří k nejzachovalejším židovským památkám v Česku. V židovské obci žilo 1810 Židů v přibližně 100 domech. V současnosti se v židovské části města Boskovic nachází 20 památkově chráněných staveb spolu s bránou, kašnou a masnými krámy. Budovy jsou opatřeny informačními tabulemi, kde si žáci mohli přečíst, kdo v domě bydlel nebo k jakému účelu budova sloužila.

Po procházce židovským městem si žáci prošli náměstí, kde si prohlíželi historické budovy a určovali v jakém uměleckém slohu byly postaveny. 

Deváťáci se tak na vlastní oči přesvědčili o židovském odkazu na našem území a ověřili si svoje znalosti z dějepisu, českého jazyka a výtvarné výchovy.

V pátek 3.11.2023 se někteří žáci 6.,7. a 8. třídy vydali do Poličky. Vystoupali na věž kostela sv. Jakuba, kde se roku 1890 narodil světově uznávaný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Obdivovali malou dobově zařízenou světničku a kuchyň, ve které rodina Martinů žila na přelomu 19. a 20. století.

Druhá část programu probíhala v muzeu, kde průvodkyně přiblížila styl oblékání a módu v době, kdy žila rodina Martinů. Jednalo se o výstavu s názvem “Šaty dělaj Martinů”, která je v muzeu k vidění až do konce roku.

Žáci se dozvěděli, co všechno obnášelo povolání pradleny, švadleny, obuvníka či dámské krejčové a propojili svoje znalosti z hudební výchovy, výtvarné výchovy a dějepisu.

Na závěr je velmi důležité si uvědomit, že výuka nemusí probíhat jenom ve škole v lavicích, ale dá se aplikovat téměř kdekoliv a na čemkoliv.

Věříme, že si žáci, ale i učitelé tento týden užili.