Zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ Brněnec

Prázdniny jsou za námi a právě jsme vkročili do nového školního roku.

Během léta došlo v budově ZŠ Brněnec k rekonstrukci sociálních zařízení a skladu učebnic v přízemí.

Rodiče i děti příjemně překvapilo, jak nově opravené prostory prokoukly. Jsou moderní, funkční, vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům. Radost i chvála byly zasloužené!

Poděkování patří všem, kteří se na opravách podíleli – zřizovateli základní školy Obci Brněnec, firmě Stavitelství Bartelt.

Děkujeme rovněž paní školnici Houserové za perfektní úklid po dokončení stavebních prací.

Věříme, že jsou školáci spokojeni, prázdninové volno si dosytnosti užili podle svých zájmů s rodinou i s kamarády. Po odpočinku se nyní děti těší do školy na spolužáky, s chutí se vrhnou na osvojování nových znalostí i dovedností a budou věnovat pozornost školním povinnostem.

Přejeme nám všem pohodový nový školní rok.

Za kolektiv pedagogů a žáků ZŠ Brněnec, Mgr. Lenka Kašparová ředitelka školy, Mgr. Drahomíra Blažková vedoucí budovy