První školní den nových prvňáčků

V pondělí 2. září jsme na naší škole uvítali 12 nových prvňáčků, kteří na svoji první školní hodinu přišli společně s rodiči. Hned na úvod je přivítali společně s paní učitelkou také zástupkyně ředitelky Jana Teplá a místostarostka Eva Kozáková.

Pak již čekal nové žáčky první úkol. Měli si za pomoci malé nápovědy najít své místo a zapamatovat si svoji značku, která je bude ve škole doprovázet, než se naučí sami číst. Každý měl na svém místě přichystán balíček se školními pomůckami od naší školy a školní vak od Pardubického kraje. Na lavici pak byla připravena hromádka učebnic, kterou si prvňáčci hned vyzkoušeli naskládat do své aktovky.

Ke konci hodiny se přišla představit paní vychovatelka Naďa Rybová a seznámila rodiče i žáky s chodem školní družiny. Následně si děti odvedla a ukázala jim prostory, kde budou trávit čas po vyučování. Rodiče si mezitím poslechli informace o organizaci výuky a školního roku.

Novým prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo.

                                                                                        Mgr. Lenka Karlíková