Výprava žákyň šesté a sedmé třídy do „karibské džungle“

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 jsme se s vybranými děvčaty šestého a sedmého ročníku vypravily na přírodopisnou exkurzi do Brna, našeho největšího moravského města. Výlet byl pro žákyně odměnou za jejich výbornou reprezentaci naší školy v krajském kole přírodovědné poznávací soutěže, jež se minulý měsíc konala na ZŠ Habrmanova v České Třebové. Výletu se účastnila Anna Opršálová, Radka Blašková, Lucie Klemšová, Adéla Knötigová, Ilona Janků a Alžběta Veitová.

Navštívily jsme motýlí dům s názvem Papilonia. V subtropickém prostředí karibské džungle létají cizokrajní motýli přímo nad hlavami návštěvníků a sedají si na ně stejně jako na květy rostlin. Děvčata byla z krásného zážitku nadšená. Z ráje motýlů jsme se vydaly do obchodního centra Olympia, kde jsme se naobědvaly a následoval rozchod, bez kterého by žádný výlet nebyl úplný. Probíhala zde právě interaktivní výstava exponátů, pomocí kterých jsme si ověřily fyzikální pokusy v praxi. Nakoupily jsme dárky domů a plni nezapomenutelných zážitků jsme se pozdě odpoledne vydaly na cestu domů

Ing. Ivana Seidlová