Exkurze devátého ročníku do Prahy

Lennonova zeď, Čertovka, Werichova vila, Kampa, Židovské Město – to vše bylo součástí exkurze do Prahy, na kterou se žáci devátého ročníku vydali v úterý 13. června.

Program se zaměřoval hlavně na památky, které jsou žákům méně známé a týkají se dějin a kultury 20. století, což je učivo, kterému se v devítce věnuje hned několik předmětů. V Židovském Městě se žáci zúčastnili workshopu, při kterém na základě dokumentů pátrali po osudech konkrétních osob a židovských rodin za druhé světové války. Následovala komentovaná prohlídka Staronové, Pinkasovy a Španělské synagogy a židovského hřbitova. Během prohlídky se žáci seznámili s dalšími aspekty dějin židovského národa a také s jejich kulturou a zvyky.

Součástí pobytu v Praze byl i volný program a možnost nákupů, takže ani vzdělávání ve finanční gramotnosti nebylo zanedbáno.

Marie Trundová