ŠKOLA NARUBY

Ve čtvrtek 2. června se do situace pedagogů vžili žáci 9. ročníku, kteří se na jeden den stali učiteli mladších spolužáků z 1., 2. a 3. třídy. Učili ve dvojicích a vyzkoušeli si téměř všechny předměty – od matematiky přes češtinu a angličtinu až po tělocvik a výtvarnou výchovu.

Někteří získané zkušenosti zúročí v budoucím životě, mají totiž v plánu stát se učiteli. Ostatní si vyzkoušeli, jak obtížná je někdy učitelská profese.

Mgr. Šárka Dirrová