Škola naruby

I letos si žáci z devítky vyzkoušeli roli učitelů. Ve čtvrtek 1. června strávili výuku s dětmi v Brněnci, pro které si připravili matematiku, češtinu, prvouku a také výtvarnou výchovu. Všichni zúčastnění akci přivítali jako příjemnou obměnu běžného vyučování a užitečnou zkušenost.

Přestože naši letošní absolventi na pedagogické školy nesměřují, dovednosti, které si v tento den procvičili, se jim budou hodit nejen v profesním životě. Vždyť zaučit nového kolegu, nebo efektivně zorganizovat práci skupiny jsou úkoly, se kterými se může člověk kdykoliv setkat na pracovišti i v osobním životě.

Přejme našim žákům (nejenom těm z devítky), aby se jim tyto a další dovednosti dařilo úspěšně rozvíjet po celý život.