Setkání seniorů v Chrastavci

Blíží se konec kalendářního roku a čas, kdy se setkáváme s našimi blízkými a známými, abychom strávili čas v příjemné společnosti a zhodnotili jsme vše, co se nám během roku přihodilo. Výjimkou nejsou ani naši starší občané v Chrastavci, jimž byl v pátek 30.11. 2018 našimi žáky připraven kulturní program a poté následovalo posezení u dobré večeře s přáteli organizované Obecním úřadem v Chrastavci.

Na úvod vystoupily Markétka a Martinka Čermákovy, které si připravily dvě taneční čísla jako mažoretky. V klidnějším tempu poté zazpívala Anička Jelínková dvě české písně: Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové a s Vánocemi spjatou Půlnoční od Václava Neckáře. U kláves se Anička vystřídala s Terezkou Čermákovou, která vystoupení ukončila trochou klasické hudby a to skladbou Bedřicha Smetany Vltava. Děvčata byla za svoje vystoupení oceněna menší odměnou a hlavně velkým potleskem od místních občanů.

Také bych ráda poděkovala žákům 7. třídy a p. učitelce Denise Báčové za dárečky se zimní a vánoční tématikou v podobě záložek do knihy, které v hodinách výtvarné výchovy vytvořili. Děkujeme našim žákům za výbornou reprezentaci školy, za účast i na mimoškolních akcích, kde ukazují, že jim není lhostejné jejich okolí a pomáhají šířit dobrou náladu až k našim nejstarším občanům.

Ing. Andrea Dvořáková