Regionální kolo přírodovědné poznávací soutěže v České Třebové

Ve středu 10. května 2023 se vybrané žákyně 6. a 7. třídy ZŠ Brněnec zúčastnily regionálního kola přírodovědné poznávací soutěže, která probíhala v Základní škole Habrmanova v České Třebové. V konkurenci 32 škol pardubického kraje se naše žákyně neztratily a úspěšně se umístily v obou kategoriích:

  • poznávání rostlin a minerálů
  • poznávání živočichů a minerálů.

Dívky se poctivě na soutěž připravovaly. Scházely jsme se mimo výuku a soustavně jsme trénovaly.

Poděkování patří Aničce Opršálové, Adélce Knötigové, Alžbětce Veitové, Radušce Blaškové a Lucce Klemšové, které se dobrovolně pustily do rozsáhlého seznamu poznávání rostlin a živočichů a úspěšně prošly školním i regionálním kolem. Zvláštní poděkování patří náhradnici lIoně Janků, která se taktéž připravila a ostatní děvčata při soutěžním klání přátelsky podporovala.

Do České Třebové nás doprovázela a dětem fandila maminka jedné ze soutěžících dívek, paní Opršálová s dcerkou Eliškou a paní učitelka Frydrychová, která je momentálně na rodičovské dovolené. Přijela za námi i se svou malou Aničkou. Jejich podpora žákyním určitě pomohla.

V úterý 23. 5. 2023 dívky za svoji houževnatost a vytrvalost obdržely odměnu z rukou paní ředitelky Mgr. Lenky Kašparové a paní učitelky Ing. Seidlové.

Umístění našich žákyň:

Kategorie živočichové a minerály – celkem 75 účastníků

2. místo – Alžběta Veitová (od prvního místa ji dělil pouze 1 bod!)
3. místo – Radka Blašková
19. místo – Lucie Klemšová

Kategorie rostliny a minerály – celkem 57 účastníků

4. místo – Anna Opršálová (6. třída)
10. místo – Adéla Knötigová (7. třída)

Ing. Ivana Seidlová