WocaBee šampionky v centru únikových her

Vítězky WocaBee šampionátu, Žaneta Charousová, Tereza Hájková a Viktorie Blinková, při únorové návštěvě Krajského úřadu Pardubického kraje obdržely poukaz na únikovou hru, což je typ hry, která se odehrává v uzavřené místnosti, jejíž interiér a dekorace dotváří atmosféru herního příběhu. Hráči mají za úkol vyřešit zápletku příběhu, který obvykle končí únikem z místnosti v daném časovém limitu. Tento poukaz byl poděkováním za reprezentaci pardubického kraje v československé jazykové soutěži a žákyně jej obdržely od pana radního Josefa Kozla.

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 jsme se s děvčaty a paní ředitelkou vypravily do Brna darovaný poukaz využít. Naše kroky vedly do centra únikových her s názvem Quest Games.

Pro žákyně jsme zde vybraly hru s názvem Čarodějnické doupě, jejímž cílem bylo vysvobodit vězněnou duši mladíka, na kterou si brousí zuby čarodějnice. Tato hra naše páťačky zaujala. S nadšením plnily všechny úkoly, díky nímž se jim podařilo duši vysvobodit a od personálu herního centra následně obdržely pochvalu za řešení zápletky.

Poté následoval rozchod, při kterém se z žákyň staly královny s korunkami.

Tímto děkujeme představitelům pardubického kraje, především panu radnímu Josefu Kozlovi a panu Mgr. Martinu Kissovi za nový zážitek.

Ing. Ivana Seidlová