Recitační soutěž – 1. stupeň ZŠ Brněnec

Ve středu 14. 2. 2018 se uskutečnila v Lidovém domě v Moravské Chrastové recitační soutěž 1. stupně ZŠ Brněnec.

Recitovat báseň není tak jednoduchá záležitost. Do přednesu je nutné dát ” kus sebe “, udělat přednes zajímavý. Mezi podmínky úspěšné recitace patří slyšitelnost, je potřeba zvolit vhodnou hlasitost, správná a přesná výslovnost, tempo přednesu, způsob přednesu, chování, mimika a gestikulace. Důležitá je i délka recitace, téma básně. Učíme se společenskému vystupování na veřejnosti, zbavit se ostychu mluvit před kolektivem, pracovat s hlasem, artikulovat, intonovat.

Soutěžním kláním žáky provázela šikovná moderátorka Adéla Kašparová ze 3. třídy, která zvala žáky jednotlivých tříd na pódium. Celkem recitovalo 62 dětí. V průběhu dopoledne byl čas i na protáhnutí těla. Zatančili jsme si při písničkách z pohádek, které děti dobře znaly. Odborná porota, ve které zasedly paní učitelky, měla těžký, přetěžký úkol, vybrat z každé třídy tři nejlepší recitátory.

Všichni zúčastnění netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků, kterého se zhostila paní ředitelka ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová. Za asistence děvčat z 9. ročníku, Pavlíny Černé, Terezy Furchové a Elišky Řezníkové, předala vítězům diplomy i sladkou odměnu. Nikdo z příjemné akce neodešel s prázdnou, účinkující obdrželi dobrotu na zub a pochvalu do žákovské knížky.

Výsledková listina:

1. třída
1. místo – Kristýna Šmerdová
2. místo – Radka Blašková
3. místo – Martin Elbl

2. třída
1. místo – Adéla Knötigová
2. místo – Lucie Klemšová
3. místo – Martina Kvapilová

3. třída
1. místo – Libor Oujezdský
2. místo – Adéla Kašparová
3. místo – Jiří Komenda

4. třída
1. místo – Štěpán Gerneš
2. místo – Veronika Taberyová
3. místo – Michaela Knötigová

5. třída
1. místo – Ondřej Prášek
2. místo – Ingrid Bušová
3. místo – Radim Martinek

Výkony přednášejících žáků byly opravdu velmi zdařilé a zasloužily si velký potlesk.

Těšíme se na další ročník recitace 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková a porota pedagogického sboru 1. stupně ZŠ Brněnec

[Not a valid template]