Rozvoj ZŠ Brněnec – šablony

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: Rozvoj ZŠ Brněnec – šablony
Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00006070

Výše podpory: 610 016 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017
Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2019
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a doučování žáků v hlavních předmětech.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora ZŠ a MŠ Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti inkluze.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.