Projekt: Těšíme se do školy aneb škola nanečisto 22. a 29. května

Během dvou čtvrtků si předškoláci vyzkoušeli, jaké je to být pravým školákem. Vyučovací hodina trvala stejně jako ta školní 45 minut.

První setkání bylo zaměřeno na čtení a psaní. Přivítání proběhlo za pomoci písničky. Děti si vyzkoušely práci s písmenkovým kobercem, cviky na rozcvičení ramenního kloubu, práci s pracovním listem. Nechyběla pohybová chvilka v podobě broučkovy rozcvičky.

Během druhého odpoledne jsme se věnovali matematice. Po krátké práci s písničkou Travička zelená, jsme se zaměřili na propojení prvků s konkrétním číslem, porovnávání čísel. Opět nechyběly rozcvičovací prvky. 

Budoucí prvňáci se zvládli soustředit po celou dobu vyučovací hodiny a budeme se těšit na společnou práci v novém školním roce.

Mgr. Ludmila Dobešová, Mgr. Lenka Karlíková