Pasování na čtenáře

Úterý 11. června bylo pro všechny prvňáky slavnostním dnem. Čekalo je slavnostní pasování na čtenáře, kterého se zúčastnila paní zástupkyně ZŠ Brněnec Jana Teplá, třídní učitelka Ludmila Dobešová, místní knihovnice paní Zdena Ivanovová a zástupkyně svitavské knihovny paní Monika Lžiřařová. O fotografie se postaral pán Martin Záruba.

Během úvodních slov se objevil také rytíř Michal. Rytíř přednesl slavnostní čtenářský slib, který museli žáci zopakovat a slíbit, že jej budou dodržovat. Každý žák musel přečíst vylosovanou básničku. Po prokázání schopnosti číst se rytíř ujal pasování. Na památku děti obdržely krásnou knihu. Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

Dětem přejeme, ať se jim daří zdokonalovat techniku čtení a zároveň jim patří obdiv za to, jaký kus práce po celou první třídu odvedly.

Mgr. Ludmila Dobešová