Přehlídka dětských recitátorů

V úterý 26. 2. 2019 se naši nejlepší recitátoři z prvního stupně zúčastnili oblastního kola přehlídky dětských recitátorů. Přehlídku pořádalo Středisko volného času Svitavy a konala se v divadle Trám.           

Naši školu reprezentovalo šest žáků. V nulté kategorii vystoupili Jan Kaderka a Tereza Hájková, v první kategorii Kristýna Šmerdová, Radka Blašková a Alžběta Veitová, v druhé kategorii Adéla Kašparová. Celý soutěžní den byl pro žáky velice poučný a zábavný. Před začátkem každé kategorie si děti zahrály dramatické hry a absolvovaly hlasovou průpravu pod vedením Jany Mandlové ze svitavské Dramatické školičky.  Samotná recitace probíhala na divadelním pódiu před odbornou porotou a publikem tvořeným ostatními dětskými recitátory. Mezi dvěma desítkami soutěžících v každé kategorii se naši žáci neztratili. Honzík Kaderka obdržel od poroty krásné čestné uznání a dostal mnoho hlasů i od ostatních dětí, které udělovaly diváckou cenu. I ostatním žákům se přednes povedl a sklidili zasloužený potlesk.  Na konci soutěže měli žáci možnost individuálně konzultovat svůj výkon s porotou a obdrželi cenné rady.

Po soutěži jsme využili čas do odjezdu vlaku. Prohlédli jsme si svitavské náměstí, odměnili se v cukrárně a navštívili svitavskou knihovnu. Zde jsme na dětském oddělení s paní knihovnicí hledali inspiraci a prohlíželi texty, které by byly vhodné pro přednes v dalším ročníku soutěže.

                                                                                          Mgr. Lenka Karlíková