Dramatický kroužek

I v letošním roce probíhá činnost dramatického kroužku pro první stupeň. Velice mě těší zájem o kroužek, počet členů se oproti minulému roku téměř zdvojnásobil.

První hodiny probíhaly jako seznamovací, vyzkoušeli jsme si několik technik dramatické výchovy. Žáci si poradili s myšlenkovou mapou a jejím vysvětlením, pantomimou i nácvikem a realizací živých obrazů.

Následující hodiny se budeme věnovat nácviku divadelní hry. Čeká nás dlouhá cesta a odměnou pro nás bude, až předvedeme před publikem, jaký kus práce jsme udělali. 

Mgr. Ludmila Slezáková

[Not a valid template]