Autorské čtení se spisovatelem Jiřím Šanderou

Pan Jiří Šandera, autor bezmála desítky pohádkových knih a dalších příběhů pro děti, zavítal 10. června 2019 do ZŠ Brněnec. 

Nejprve seznámil žáky s tím, jak vznikl nápad stát se spisovatelem. Původně začal psát pro svého syna. Nebyl totiž spokojený se současnými pohádkami. Své první příběhy napsal o rostlinách. První kniha mu vyšla v roce 2003. 

Potom nám představil svoji tvorbu, za všechny jmenujme například knížky Bambalanda a Štruntalanda, Jedeme do ZOO, Naše třídní je mimozemšťan, Co vyprávěla houpací síť, Pohádky z kouzelné zahrádky. Nechyběly ani rýmované hádanky se zvířaty. Také zbyl čas a prostor na zvídavé dotazy žáků.

Na závěr měly děti možnost si výše zmíněné tituly zakoupit. Pan spisovatel potom mladým čtenářům knížku vlastnoručně podepsal a připojil milé věnování.

Učitelé a žáci 1. stupně ZŠ Brněnec