Aktuální informace k výuce od pondělí 30. 11. 2020 dle manuálu Informace k provozu škol a školských zařízení dle MŠMT

Od pondělí 30. 11. 2020  začíná prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. Ostatní ročníky (6., 7. a 8. ) budou vyučovány rotačně (střídání prezenční a distanční výuky po jednom týdnu).

 Harmonogram prezenční výuky pro žáky 6. – 8. ročníku

  • týden 30. 11. – 4. 12. žáci 6. a 8. ročníku
  • týden 7. – 11. 12. žáci 7. ročníku
  • týden 14. – 18. 12. žáci 6. a 8. ročníku
  • týden 21. -22. 12. žáci 7. ročníku

    třída, která v daném týdnu nebude vyučována prezenční formou, bude vzdělávána dle rozvrhu distančně

  • prezenční výuka bude probíhat nejdéle 6 vyuč. hodin dle rozvrhu
  • rozvrhy hodin budou upřesněny na webových stránkách školy a třídních mailech
  • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy pro žáky 1. i 2. stupně