Zdravohrátky

Ve středu 23.11. se 5 žákyň devátého ročníku jelo podívat na SZŠ ve Svitavách, kde probíhala akce ZDRAVOHRÁTKY. Seznámily se zde se studijními obory vyučovanými na zdejší škole – praktická sestra a masér ve zdravotnictví.

Na jednotlivých stanovištích získávaly nové informace a také si prověřily svoje znalosti ze školy i praktické dovednosti – poznávaly části lidského těla, určovaly krevní skupinu, prakticky si vyzkoušely obvazovou techniku. V nemocnici prováděly resuscitaci zraněného, prohlédly si sanitku záchranky a naučily se postup jejího přivolání.

Získané informace během této akce si na závěr prověřily ve vědomostní soutěži.

Zdravohrátky také pomohly v rozhodování zájemkyň o studium těchto zdravotnických oborů.  

                                                                                                       Mgr. Teplá Jana