Zásady bezpečného chování k cizím lidem a sebeobrana – výchovný a praktický kurz

Ve čtvrtek 10. března 2022 proběhl ve sportovní hale ZŠ Brněnec výchovný a praktický kurz pro děti 1., 2. a 3. třídy ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ K CIZÍM LIDEM A SEBEOBRANA PŘI OBTĚŽOVÁNÍ NEBO CHYCENÍ DÍTĚTE CIZÍ DOSPĚLOU OSOBOU.

Pod vedením Bc. Romana Zatloukala, dlouholetého instruktora reálné sebeobrany a trenéra oddílu sebeobrany pro děti, si žáci ujasnili, jak rozeznat nebezpečného člověka a jak se bezpečně chovat k cizím lidem. Děti natrénovaly, jak nejlépe utéct cizímu dospělému člověku a jak používat svůj hlas k přivolání pomoci. Také se děti naučily jednoduché, ale elektivní techniky sebeobrany při chycení dospělou osobou. Délka kurzu, teoretická i praktická část trvala jednu vyučovací hodinu a byla realizována vždy pro jednu třídu. 

Děti si mají pamatovat tato základní pravidla:

  • S cizími lidmi se nebav. Neříkej jim, kde jsou tvoji rodiče, kde bydlíš, ani jak se jmenuješ. Hlídej si své cenné věci.
  • S cizími lidmi nikam nechoď. Udržuj si od nich odstup, aby na tebe nedosáhli. Nenech se nalákat na hračky ani na štěňátko.
  • Nesedej si k cizím lidem do auta. Ani když tě osloví jménem. Nenech se ani zlákat k jejich autu.
  • Od cizích lidí si neber jídlo, pití ani hračky. Hlídej si své jídlo a pití, aby ti do něj nikdo nic nenasypal. 
  • Cizím lidem neotvírej dveře od bytu. Nepouštěj je ani do domu. Nenos viditelně klíče od bytu.
  • Nechoď sám přes nepřehledná, tmavá a odlehlá místa.
  • Pokud ti někdo ubližuje, máš právo se bránit. Hlasitě volej o pomoc a uteč do bezpečí. Svěř se rodičům, učitelům nebo přímo na policii. 

Lekce byla zajímavá i zábavná a hlavně velmi přínosná. Děkujeme za předání cenných zkušeností, dovednosti a těšíme se na další spolupráci.  

Mgr. Drahomíra Blažková