Schůzky s rodiči budoucích prvňáků v mateřských školách

Dne 15. 2. 2022 proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáků v Mateřské škole v Moravské Chrastové a dne 8. 3. 2022 proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáků v MŠ U Dvou sluníček v Brněnci. 

Jednalo se o informační schůzku, kde se rodiče předškoláků dozvěděli vše, co má dítě před vstupem do první třídy umět a znát. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Předmětem besedy bylo také povídání o ZŠ Brněnec, o provozu školní družiny a školní jídelny, o současném dění ve škole, o zápisu do 1. třídy, který proběhne v dubnu. 

Doporučené znalosti a dovednosti před vstupem do 1. třídy

  • Sebeobsluha – samostatnost při oblékání a obouvání, znalost základních zásad hygieny, umět si srovnat věci a udržovat pořádek.
  • Zásady slušného chování – umět požádat, poděkovat, pozdravit.
  • Umět poslechnout napoprvé – je to důležité i z hlediska bezpečnosti.
  • Rozvíjet smysl pro povinnost – zadávat dítěti jednoduché úkoly – mít o něco starost.
  • Rozvíjet ústní vyjadřování – rozšiřovat slovní zásobu – hodně si s dítětem povídat, nechat ho vyprávět ( pohádku, co zažilo během dne, co vidí na obrázku apod. )
  • Základní znalosti – jméno a příjmení, adresa, narozeniny, příbuzenské vztahy – rodiče, sourozenci, prarodiče, dny v týdnu, pojmy – dnes, včera, zítra, roční období, orientace – nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, znát barvy. 
  • Rozvíjet schopnost zapamatovat si – trénovat paměť – básničky, říkadla, písničky.
  • Počítání do 5 – nejlépe kostka z Člověče nezlob se – umět určit počet předmětů do 5.
  • Znát základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
  • Dovednosti – vymalovávání omalovánek, vystřihování, překládání papíru na polovinu, správné držení tužky – palec a ukazováček proti sobě – jako když tvoříme špetku např. soli, prostředníček je pod tužkou – podepírá ji. Na procvičování je dobré navlékání korálků, práce se stavebnicemi apod.

Mgr. Drahomíra Blažková

Příspěvek byl publikován v rubrice Školní akce a jeho autorem je Martin Záruba. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.