Výroba ptačích krmítek

V pátek 25. listopadu prožili třeťáci dopoledne ve školní dílně, kde na nás čekali pánové Jan Slezák z Truhlářství Slezák (http://www.truhlarstvi-slezak.cz/) a Milan Straka z Truhlářství Straka (http://www.stolarstvi-straka.cz/). Na začátku truhláři žákům popsali svoji práci a představili různé druhy dřeva společně s jejich využitím. Žáci si mohli například vyzkoušet tvrdost dřevin, přičichnout k vůni čerstvých borovicových hoblin a dozvěděli se, z čeho je vyroben nábytek v jejich třídě.

Dále následovala nejočekávanější část. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedné skupiny se ujali truhláři a započali s výrobou ptačích krmítek. Počáteční ostych vystřídaly jisté údery kladívek do hřebíků. Celá učebna se proměnila v jednu velkou truhlářskou dílnu. Pro druhou skupinu pod vedením paní učitelky byly připravené další aktivity (stromové pexeso, klíče k rozpoznávání stromů, herbář, vzorky stromů, dýhy, laminátové desky, …), se kterými žáci pracovali. Po přestávce se skupiny vyměnily.

Na závěr se každý žák mohl pochlubit svou vlastní ptačí budkou, kterou si odnesl domů. Ještě předtím než jsme se s truhláři rozloučili, řekli jsme si, které ptáčky budeme moci přes zimu v krmítku pozorovat.
Chtěla bych moc poděkovat pánům truhlářům Slezákovi a Strakovi za přípravu pomůcek pro tvorbu a za čas, který nám věnovali.

Mgr. Ludmila Slezáková

lida truhlari