UČÍME SE V PŘÍRODĚ

Stejně jako loni v září jsme i letos využili ještě teplého pozdně letního počasí a přesunuli jsme alespoň na jeden den výuku do Svitav k rybníku Rosnička.

Běžně ve třídě máme každý den 6 různých předmětů a přesun do přírody na tom nic nezměnil:

Velká porce tělocviku – krásná patnáctikilometrová trasa kolem vody a lesem

Přírodopis – dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o rostlinách a živočiších, kteří žijí v této lokalitě  

Zeměpis – podařilo se nám objevit pramen řeky Svitavy a z tabulí naučné stezky zjistit, kam její vody putují dál

Český jazyk – o tom, co jsme se na tabulích dočetli, jsme si povídali a zapisovali do pracovního listu, přečetli jsme si pověst o Jitce a Štěpánovi

Výchova k občanství – museli jsme komunikovat, protože jsme pracovali v týmu

Matematika – na závěr jsme počítali nachozené kilometry a kroky

žáci 7. ročníku