Symboly a tradice národů

Poslední dva týdny žáci šestého až osmého ročníku pracovali na projektech do anglického jazyka. Zpracovávali téma Symboly a tradice v cizích zemích. Naši žáci na projektech pečlivě pracovali ve svém volném čase. Někteří tvořili individuálně, jiní ve dvojicích. Na závěr žáci svoje projekty prezentovali a obhajovali před svými spolužáky. Děti opět prokázaly svoji velkou nápaditost a vytvořily velmi originální a propracované projekty. Mohli jsme vidět například trojrozměrnou mapu Evropy s tradičními pokrmy, představení svatebních tradic celého světa i anglického čaje o páté, nechyběl ani komiksový příběh vyprávějící oslavu Vánoc srnečkami v lese, Halloween a další tradice.

Velice žákům děkuji za jejich velkou zapálenost, kterou většina z nich do práce vložila. Prostřednictvím projektů jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a cenných informací.

                                                                                         Ing. Ivana Seidlová