Ptačí hodinka 2024 v šesté třídě

Česká společnost ornitologická pořádala v termínu 5. – 7. ledna 2024 již tradiční zimní sčítání ptactva s názvem Ptačí hodinka. Jedná se o vědecký výzkum, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.

O chování zimujícího ptactva toho zatím víme velmi málo. Jejich sčítáním lze získat dostatek informací o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje. Postupně se tak získá ucelený přehled ubývajících a přibývajících ptáků. Dozvíme se také cenné údaje o prostředí, které ptáci nejraději využívají.

Žáci šestého ročníku se projektu zúčastnili ve svém volném čase. Nejčastěji viděli kosa černého, brhlíka lesního, vrabce polního, sýkoru koňadru i sýkoru modřinku. Svoje naměřená data jsme zaslali odborníkům.

Naše pozorování se shoduje s celorepublikovými výsledky. V letošním roce byla u krmítka nejčastěji spatřena sýkora modřinka, vrabec polní a vrabec domácí.

Jsme moc rádi, že naše měření dopomůže ke zjištění důležitých informací o ptačím chování.

Příštího ročníku se rádi opět zúčastníme.

Ing. Ivana Seidlová