WocaBee – NJ 8

Žáci, kteří si zvolili jako 2. cizí jazyk němčinu, se učili německá slovíčka v aplikaci WocaBee. Aplikaci využívali celkem tři měsíce, a to od října do ledna. Diplomy a ceny předala těm nejpilnějším v hodině němčiny paní ředitelka.

1. Anežka Stupková – 33 splněných balíků
2. Jaroslav Neudert – 31 splněných balíků
3. Adéla Knötigová – 28 splněných balíků

Große Gratulation!!

Mgr. Aneta Moravcová