Pasování na čtenáře – 1. třída

Žáci 1. třídy ZŠ Brněnec prožili 24. června 2024 velmi pěkné čtvrteční dopoledne v Obecní knihovně v Moravské Chrastové. 

Proběhlo zde slavnostní pasování na čtenáře za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Lenky Kašparové, knihovnice Městské knihovny ve Svitavách Mgr. Moniky Lžičařové, knihovnice místní knihovny Věry Vaňousové a rytíře Libora Oujezdského – žáka 9. třídy.

Prvňáci a druhák Artúr Kovács prokázali znalost čtení, slíbili slib čtenářů a zopakovali formuli čtenářů. Za odměnu děti obdržely krásnou knížku Kouzelné brýle od spisovatelky Zuzany Pospíšilové a čtenářský glejt, který stvrdil, že žák složil slavnostní slib a byl pasován na čtenáře. Tím se žák zavázal, že bude ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich psáno. 

Při předávání vysvědčení na konci školního roku se mohou děti těšit na památeční fotografii z pasování na čtenáře.

Odpoledne se potom zájemci z řady dětí, rodičů a prarodičů zúčastnili opékání buřtů v areálu Evangelického kostelíčka v Moravské Chrastové. Děkujeme panu Stanislavovi Kopeckému za pomoc při přípravě ohně a panu Datinskému za komentovanou prohlídku areálu kostelíčka a za  zajímavosti ze světa přírody.

Mgr. Drahomíra Frydrychová
foto Martin Záruba, Mgr. Marcela Popelková