Návštěva našeho hlavního města

Posledního října zavítali žáci 7. a 8. třídy do pražské zoologické zahrady, kde měli naplánovanou komentovanou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života varana, ledního medvěda, papouška nestora, tučňáka nebo třeba gaviála indického.

Odpoledne navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prošli významnými reprezentativními prostorami Thunovského paláce, který se nachází na Malé Straně ve Sněmovní ulici. Po zhlédnutí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny jim průvodce přiblížil historii sněmovních budov. Žáci se dozvěděli zajímavosti z provozu Poslanecké sněmovny i z práce poslaneckých klubů a výborů.

Návštěvu těchto vládních prostor můžeme jen doporučit!

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Šárka Dirrová