Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 zahajujeme návrat žáků do školy. V 1. fázi se budou vracet žáci 1. stupně tzv. rotačně po týdnu. V pondělí 12. 4. 2021 přijdou do školy žáci 2. 3. a 5. ročníku. V pondělí 19. 4. 2021 potom přijdou žáci 1. a 4. ročníku.

Po příchodu do školy budou žáci provádět antigenní testy výtěrem z nosu pod dohledem třídní učitelky a dalších pracovníků. Testování bude realizováno v době od 7.15 hod. Žáci přicházející do ranní družiny budou testováni již zde. Testovat se nemusí žák, jehož rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší 48 hodin nebo žák, který COVID prodělal a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Pokud rodič odmítne testování, zůstává žák doma s omluvenou absencí. V tomto případě nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční vzdělávání. Žák dostane úkoly na daný týden. 

V případě, že u žáka vyjde test pozitivní, musíte být připraveni na okamžité vyzvednutí žáka ze školy a po konzultaci s dětským lékařem absolvování PCR testu.

Věříme, že vše společně úspěšně zvládneme a návrat do školy proběhne bez vážnějších komplikací.

testovani diagram