Mladí přírodovědci

Ve středu 27. 9. 2023 se vydalo 12 žáků z 9. třídy na Gymnázium v Jevíčku, kde se tento den konala přírodovědná soutěž „Mladí přírodovědci“.

Naši školu reprezentovaly 4 tříčlenné týmy, které plnily celou řadu rozmanitých úkolů.

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Společným tématem letošního ročníku byla voda. Úkoly byly tentokrát zaměřené na přírodopis, chemii, ekologii, fyziku a zeměpis.

V praktické části žáci poznávali např. listnaté a jehličnaté stromy, dvouděložné rostliny, chemické prvky a látky pomocí čichu a hmatu, známé vědce, nerosty a horniny, laboratorní nádobí, poslouchali zpěv ptáků a mnoho dalšího.

Ve velké konkurenci 29 týmů se naši žáci umístili ve druhé polovině výsledkové listiny.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Poděkování si bezesporu zaslouží i organizační tým celé soutěže nejen za její přípravu, ale i za milou a přátelskou atmosféru, která nás provázela celým soutěžním dopolednem.

Mgr. Adéla Linhartová