Jiří Šandera aneb jak to chodí ve spisovatelské branži

V pátek 22. března jsme na naší škole přivítali spisovatele pro děti a mládež pana Jiřího Šanderu z Milonic u Blanska. Ten žákům poutavě vyprávěl nejen o své tvorbě ale i o svém každodenním životě. Předčítal úryvky ze svých knih a odpovídal na záludné otázky zvědavých žáků.

S žáky 8. a 9. ročníku diskutoval o tom, co všechno se musí zařídit a domluvit, než se kniha dostane do rukou nám čtenářům. Vysvětlil některé literární pojmy, vyprávěl o distribuci a prodeji knih, korekturách, rukopisech nebo problému s ilustracemi ke svým textům.

Zkrátka a dobře nám přiblížil jak to v literárním a spisovatelském světě chodí. Na závěr žákům své knížky podepsal a doplnil věnováním.

Jeho návštěvy si moc vážíme a jménem celé naší školy ještě jednou děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

Mgr. Aneta Moravcová