Den Země

V pátek 26.4. 2019 probíhal na naší škole projektový den k oslavě Dne Země. Program byl určen především pro žáky 7. a 8. třídy. Téma bylo zvoleno velmi aktuální, a to sice VODA. Žáci sedmé třídy měli za úkol zpracovat projekt na téma Jak šetřit vodou. Osmáci to měli nepatrně složitější. Jejich úkolem bylo prostudovat dané materiály a zamyslet se nad tím: Jak udržet vodu v krajině. Nejdříve probíhala diskuze s vyučujícími na dané téma. Žáci si třídili svoje nápady formou brainstormingu. Následně děti obdržely materiály, na základě jejichž prostudování se dověděly další náměty, které jim měly být nápomocné při následném vypracování projektu. V další etapě se pak chlapci a dívky pustili do samotného vypracování projektu formou skupinové práce. Nápomocni byli všichni. Každý dělal to, co mu bylo nejblíže. Jeden stanovil postup práce, jiní vybírali důležité informace, další psali, či kreslili.

Odměnou za vykonanou práci, do níž se všichni zapojili s maximálním úsilím, byly jedničky pro všechny zúčastněné. Zdali byly oprávněné, posuďte sami.

                                                                                               Mgr. Ivana Kvapilová