Návštěva předškoláků z mateřských škol

Ve čtvrtek 28. března a v úterý 2. dubna nás v ZŠ Brněnec navštívili předškoláci z MŠ Brněnec a MŠ Moravská Chrastová.

Pro žáky byl nachystaný hodinový program společně se žáky prvního ročníku. Děti si vyzkoušely napsat svoje jméno na mazací tabulku, najít počáteční písmeno jejich jména na písmenkovém koberci, poznávání barev, společné vybarvování pracovního listu. Zazpívali jsme si s klavírem písničky. Prohlédli jsme si školu a navštívili také druhou a třetí třídu. Děkujeme paní ředitelce Homolkové, paní ředitelce Vaňousové a paním učitelkám za hezkou a milou návštěvu.

Mgr. Ludmila Dobešová