Zpěvem k srdci

V rámci hudební výchovy jsme ve středu 9. listopadu navštívili s žáky 7. třídy hudební koncert Základní umělecké školy ve Svitavách. Jednalo se o Družební koncert v kulturním centru Fabriku s názvem „Zpěvem k srdci“, na kterém vystoupili jak žáci ZUŠ, tak i jejich učitelé. S nimi se na podiu představila ještě jejich partnerská ZUŠ ze slovenského města Žiar nad Hronom.

Koncert byl na velmi vysoké hudební úrovni, slyšeli jsme sborový i sólový zpěv a obdivovali jsme taneční kreace a profesionální zpěv účinkujících.

Děkujeme za nádherný hudební zážitek.

Mgr. Aneta Moravcová