Výuka na dálku, 1. třída, 6.4.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene Ž, ž
                      – nové písmeno Ř, ř
                      -str. 65 – 68

PS K SLABIKÁŘI – str. 38 – 39

PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 26 – 28
                     – procvičuj opis a přepis slov, přepis krátkých vět

MATEMATIKA

UČEBNICE 3. DÍL – opakování učiva – LITR
                                 – str. 26 -27  
                       – nové učivo, úvod – KILOGRAM
                                   – str. 28
                                 – hrajte si na obchod, zvažte jablka, mouku, brambory, látku…

PZ1  – procvičování  učiva
         – vypočítej vše po sloupeček č. 51

PRVOUKA

          – téma – SVÁTKY JARA
          – str. 51

Nachystej si kraslici. Vyzdob ji temperovými barvami. Potom ji s pomocí rodičů obal v krupici. Nauč se nějakou velikonoční říkanku.

Děkuji  všem rodičům za spolupráci.