Rozhovor s našimi vyučujícími v podání žáků 9. třídy

Bc. Martin Záruba

Jak jste se dostal k povolání učitele?

Úplně čistě náhodou, před devíti lety mě „zlanařila“ paní ředitelka na místo „ajťáka“ za bývalého učitele. To bylo koncem roku 2012.

Jaké máte vzdělání?

Studoval jsem gymnázium v Poličce a Ekonomickou školu ve Svitavách s tím, že moje původní povolání je ekonom.

Baví vás práce učitele?

Ano, baví. A to nejen práce učitele ale i vychovatele. Celkově práce s dětmi, organizace školy a přizpůsobení se jejich myšlení.

 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Teplá

Jak vnímáte postavení učitele ve společnosti?

No, to postavení by mělo mít podle mě vyšší úroveň. Pokud se něco řeší např. nějaké stížnosti a problémy, tak vždy se situace přikloní spíše k rodičům a na názor učitele se už tolik zřetel nebere.

Co říkáte současné situaci na Ukrajině?

Já sama jsem Ukrajinu celkem třikrát navštívila, naposledy to bylo v roce 1987. Ještě čtyřicet let po válce to tam vypadalo hrozivě. (…) Za vší tou hrůzou nyní stojí zfanatizovaný jedinec, který si neuvědomuje, co vlastně svým jednáním způsobuje.

Vyberte z nabízených možností vždy jen jednu:

Pero – tužka

Oheň – voda

Prázdná místnost – místnost plná lidí

Tmavá chodba s mnoha dveřmi – hustý tmavý les

Děkujeme za rozhovor a Váš čas.

Mirek Lžičař, Ondřej Prášek