Návštěva MŠ Moravská Chrastová v ZŠ Brněnec

V úterý 29. března otevřela škola své prostory pro předškoláky a jejich paní učitelky. Při prohlídce školy přišly předškolní děti pozdravit své kamarády v první třídě, aby zjistily, jaké to ve škole je.

Budoucí prvňáci nahlédli do výuky jednotlivých tříd a už se těší, až v novém školním roce do naší školy nastoupí. Pro předškoláky je 5. dubna 2022 připraven zápis do 1. třídy, kde školní zralost prověří zkušené paní učitelky. 

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy, umožňuje mu osvojovat si nové znalosti a dovednosti.

Připravený školák musí zvládnout spoustu věcí. Proto velmi oceňujeme předškolní přípravu mateřské školy, aby byl přechod z předškoláčka na připraveného školáka snadnější. 

Posuďte sami, jak návštěva v ZŠ Brněnec probíhala. Děkujeme za bezvadnou spolupráci paní ředitelce Tereze Fialové a kolektivu pedagogů mateřské školy.

Mgr. Drahomíra Blažková